முக்கியவை

{getBlock} $results={6} $label={Featured} $type={grid2} $color={#FF0068}

Read more

View all

தமிழ்வழி ஆங்கிலம் | Online English Class | Video - Day 05 (SA-05)

Day 05 - Grammar Lessons Positive (Affirmative) Sentence - நேர் வாக்கியம் Question Sentence - வினா …

DVSA Driving Theory Test (Tamil) & Life in the UK Test (Tamil) - தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் விளக்கங்களுடன்!

DVSA Driving Theory Test Tamil & Life in the UK Test Tamil UK நாட்டில் வாழும் நீங்கள் கட்டாயம் …

ஆங்கிலத்தில் புதிய சொற்களின் முக்கியத்துவம் - The Importance of Vocabulary

நிறையபேர் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்டாலும், ஆங்கிலத்தில் பிரதானமாக கோட்டை விடும் (தவறிழைக்கும்) இடம் இது …

Not to do something எனும் சொற்றொடரை வைத்து எப்படி கதைக்கலாம்? | ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்!

Not to do something எனும் சொற்றொடரை எவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை பின்வரும்…

பாடசாலையுடன் தொடர்புடைய 100 ஆங்கிலச் சொற்கள் | 100 Words Related to 'School'

பாடசாலையுடன் தொடர்புடைய 100 ஆங்கிலச் சொற்கள் (100 Words Related to School ).

நீருடன் தொடர்புடைய 100 ஆங்கிலச் சொற்கள் | 100 Words Related to 'Water'

நீருடன் தொடர்புடைய 100 ஆங்கிலச் சொற்கள்.

காய்கறிகளின் பெயர்கள் | Names of Vegetables in English

காய்கறிகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் (Names of Vegetables in English) அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தப்படு…

Load More That is All